Kursy na obsługę  urządzeń podlegających pod Transportowy Dozór Techniczny:

• Kurs na operatora suwnic
• Kurs na operatora podestów
• Kurs na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych
• Kurs na operatora dźwignic pojazdów kolejowych
• Kurs na operatora dźwignic
• Kurs na konserwatora suwnic
• kurs na konserwatora podestów
• kurs na konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych
• kurs na konserwatora dźwignic
• kurs na konserwatora dźwignic pojazdów kolejowych
• Obsługa stacji napełniania autobusów sprężonym gazem ziemnym CNG
• Napełnianie zbiorników samochodowych gazem LPG
• Napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych gazem sprężonym i skroplonym

Wykaz szkoleń BHP

• szkolenia bhp dla wszystkich stanowisk pracy
• dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp
• okresowe szkolenie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
• okresowe szkolenie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
• okresowe szkolenie bhp i ppoż. pracowników inżynieryjno-technicznych
• okresowe szkolenie pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
• okresowe szkolenie bhp i ppoż. pracowników administracyjno-biurowych
• szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktaży stanowiskowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
• okresowe szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
• okresowe szkolenie dla pracowników na stanowiskach robotniczych w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Kursy na urządzenia transportu bliskiego podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego:

• operator wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
• operator wciągników hakowych  IIW
• operator wciągników sterowanych      z kabiny  I W
• operator dźwigów towarowych z obsługą i szpitalne  I D, TzO, Sz
• operator dźwigów budowlanych z obsługą towarowo-osobowych  II D T-O
• operator dźwigów budowlanych z obsługą towarowych II D T B
• operator podestów ruchomych wiszących, masztowych i stacjonarnych  IIP
• operator podestów ruchomych przejezdnych IP
• operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego IIS
• operator suwnic sterowanych z kabiny IS
• operator żurawi
• konserwator wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
• konserwator dźwignic

Kursy spawania - organizujemy na wszystkich poziomach kwalifikacji spawalniczych wraz z odnawianiem świadectw spawalniczych

Kursy elektryczne zakończone egzaminem przed Komisją SEP

Kursy energetyczne zakończone egzaminem przed Komisją PZITS

Szkolenia lotnicze

• Kurs pilotażu ultralekkich samolotów do uzyskania Świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego wystawionego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego  lub Czeski Urząd Lotnictwa Cywilnego
• Kurs Instruktor Samolotów ultralekkich (INS(A))
• Kurs loty w strefie kontrolowanej VFR
• Kurs loty nocne VFR
• Kurs holowanie banerów i szybowców
• Kurs przeszkalanie na inny typ samolotu
• Weryfikacja uprawnień do Świadectwa Kfalifikacji Pilota samolotu ultralekkiego lądowego zdobytego przez pilota według przepisów innych niż polskie i wydanego przez inne państwo, do uzyskania uprawnienia podstawowego do pilotowania samolotu ultralekkiego lądowego (UAP(L)) wpisywanego do Świadectwa Kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495KG(UACP)
• Kurs operator bezzałogowych statków powietrznych (dronów) VLOS w zasięgu wzroku,  BVLOS poza zasięgiem wzroku (UAVO)
Wynajem samolotu
Wynajem samolotu - dla pilotów z uprawnieniami UAPL
Wynajem samolotu z pilotem na godziny

Zamknij