UDT lub TDT

Kursy na urządzenia transportu bliskiego podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego:

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • zaświadczenie lekarskie
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Typy stosowanych wózków jezdniowych4
2.Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych8
3.Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie  oraz po zakończeniu pracy15
4.Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa6
5.Wiadomości z zakresu BHP8
6.Wiadomości o dozorze technicznym i dźwignicach4
7.Bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych8
8.Zajęcia praktyczne15
 Razem68

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciągników i wciągarek hakowych sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 4 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi cięgników wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 1 miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa cięgników8
4.Zawiesia i sprzęt pomocniczy2
5.Eksploatacja cięgników8
6.BHP2
7.Ćwiczenia praktyczne4
 Razem30

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciągników sterowanych z kabiny i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień nadanych prze Urząd Dozoru Technicznego . Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 6 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi cięgników wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła zawodowa, lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 1 miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa cięgników15
4.Zawiesia i sprzęt pomocniczy2
5.Eksploatacja cięgników12
6.BHP2
7.Ćwiczenia praktyczne8
 Razem44

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów budowlanych z obsługą i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień nadanych prze Urząd Dozoru Technicznego . Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła podstawowa
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 3 miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa dźwigów20
4.Eksploatacja dźwigów25
5.BHP3
6.Ćwiczenia praktyczne25
 Razem68

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów budowlanych z obsługą i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień nadanych prze Urząd Dozoru Technicznego . Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła podstawowa
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 3 miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach2
3.Budowa dźwigów10
4.Eksploatacja dźwigów15
5.BHP3
6.Ćwiczenia praktyczne15
 Razem47

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów budowlanych z obsługą i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień nadanych prze Urząd Dozoru Technicznego . Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła podstawowa
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 3 miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach2
3.Budowa dźwigów10
4.Eksploatacja dźwigów10
5.BHP3
6.Ćwiczenia praktyczne10
 Razem37

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów budowlanych z obsługą i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu  7 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła podstawowa
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 3 miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa podestów13
4.Eksploatacja podestów15
5.BHP3
6.Ćwiczenia praktyczne15
 Razem51

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze podestów ruchomych przejezdnych i przygotowanie słuchacza do zdania egzaminu przed komisją UDT i uzyskania uprawnień nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu  10 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi podestów ruchomych przejezdnych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła zawodowa, lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym
 • zaświadczenie lekarskie
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa podestów20
4.Eksploatacja podestów30
5.BHP3
6.Ćwiczenia praktyczne20
 Razem78

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów budowlanych z obsługą i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu  6 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła zawodowa, lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 1 - miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa suwnic15
4.Zawiesia i sprzęt pomocniczy2
5.Eksploatacja suwnic   12
6.BHP2
7.Ćwiczenia praktyczne8
 Razem44

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu  11 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie - szkoła zawodowa, lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 1 - miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa suwnic30
4.Zawiesia i sprzęt pomocniczy4
5.Eksploatacja suwnic   30
6.BHP3
7.Ćwiczenia praktyczne15
 Razem87

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze żurawi samojezdnych i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu 11 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie – szkoła zawodowa, lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 3-miesięczna
 • prawo jazdy kat C

DODATKOWE INFORMACJE:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa żurawi20
4.Zawiesia i sprzęt pomocniczy4
5.Eksploatacja żurawi30
6.BHP3
7.Ćwiczenia praktyczne20
 Razem82

Cel szkolenia:

Przygotowanie do uzyskania uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego  na konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu 7 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym układem podnoszenia  wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie – szkoła podstawowa
 • uprawnienia operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • praktyka 1-miesięczna
 • uprawnienia elektro-energetyczne w zależności od rodzaju wózka

DODATKOWE INFORMACJE:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Ogólne wiadomości o dozorze technicznym i dźwignicach5
2.Podział wózków podnośnikowych podlegających dozorowi technicznemu1
3.Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia20
4.Konserwacja  wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia16
5.Bezpieczeństwo i higiena pracy, ppoż. pierwsza pomoc3
 Razem45

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy konserwacji dźwignic i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu 7 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji dźwignic wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie – szkoła zawodowa
 • uprawnienia operatora dźwignic
 • praktyka 1-rok
 • uprawnienia elektro-energetyczne w zależności od rodzaju dźwignic

DODATKOWE INFORMACJE:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Ogólne wiadomości o dozorze technicznym i dźwignicach5
2.Podział wózków podnośnikowych podlegających dozorowi technicznemu1
3.Budowa dźwignic20
4.Konserwacja dźwignic16
5.Bezpieczeństwo i higiena pracy , ppoż. pierwsza pomoc3
 Razem45

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • zaświadczenie lekarskie
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Typy stosowanych wózków jezdniowych4
2.Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych8
3.Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie  oraz po zakończeniu pracy15
4.Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa6
5.Wiadomości z zakresu BHP8
6.Wiadomości o dozorze technicznym i dźwignicach4
7.Bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych8
8.Zajęcia praktyczne15
 Razem68

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciągników i wciągarek hakowych sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 4 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi cięgników wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 1 miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa cięgników8
4.Zawiesia i sprzęt pomocniczy2
5.Eksploatacja cięgników8
6.BHP2
7.Ćwiczenia praktyczne4
 Razem30

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze wciągników sterowanych z kabiny i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień nadanych prze Urząd Dozoru Technicznego . Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 6 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi cięgników wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła zawodowa, lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 1 miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa cięgników15
4.Zawiesia i sprzęt pomocniczy2
5.Eksploatacja cięgników12
6.BHP2
7.Ćwiczenia praktyczne8
 Razem44

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów budowlanych z obsługą i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień nadanych prze Urząd Dozoru Technicznego . Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła podstawowa
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 3 miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa dźwigów20
4.Eksploatacja dźwigów25
5.BHP3
6.Ćwiczenia praktyczne25
 Razem68

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów budowlanych z obsługą i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień nadanych prze Urząd Dozoru Technicznego . Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła podstawowa
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 3 miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach2
3.Budowa dźwigów10
4.Eksploatacja dźwigów15
5.BHP3
6.Ćwiczenia praktyczne15
 Razem47

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów budowlanych z obsługą i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień nadanych prze Urząd Dozoru Technicznego . Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła podstawowa
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 3 miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach2
3.Budowa dźwigów10
4.Eksploatacja dźwigów10
5.BHP3
6.Ćwiczenia praktyczne10
 Razem37

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów budowlanych z obsługą i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu  7 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła podstawowa
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 3 miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa podestów13
4.Eksploatacja podestów15
5.BHP3
6.Ćwiczenia praktyczne15
 Razem51

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze podestów ruchomych przejezdnych i przygotowanie słuchacza do zdania egzaminu przed komisją UDT i uzyskania uprawnień nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu  10 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi podestów ruchomych przejezdnych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła zawodowa, lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym
 • zaświadczenie lekarskie
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa podestów20
4.Eksploatacja podestów30
5.BHP3
6.Ćwiczenia praktyczne20
 Razem78

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze dźwigów budowlanych z obsługą i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu  6 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie szkoła zawodowa, lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 1 - miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa suwnic15
4.Zawiesia i sprzęt pomocniczy2
5.Eksploatacja suwnic   12
6.BHP2
7.Ćwiczenia praktyczne8
 Razem44

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu  11 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie - szkoła zawodowa, lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 1 - miesięczna
 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa suwnic30
4.Zawiesia i sprzęt pomocniczy4
5.Eksploatacja suwnic   30
6.BHP3
7.Ćwiczenia praktyczne15
 Razem87

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy obsłudze żurawi samojezdnych i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu 11 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie – szkoła zawodowa, lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym
 • zaświadczenie lekarskie
 • praktyka 3-miesięczna
 • prawo jazdy kat C

DODATKOWE INFORMACJE:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Wiadomości ogólne o dozorze technicznym2
2.Ogólne wiadomości o dźwignicach3
3.Budowa żurawi20
4.Zawiesia i sprzęt pomocniczy4
5.Eksploatacja żurawi30
6.BHP3
7.Ćwiczenia praktyczne20
 Razem82

Cel szkolenia:

Przygotowanie do uzyskania uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego  na konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu 7 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym układem podnoszenia  wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie – szkoła podstawowa
 • uprawnienia operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • praktyka 1-miesięczna
 • uprawnienia elektro-energetyczne w zależności od rodzaju wózka

DODATKOWE INFORMACJE:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Ogólne wiadomości o dozorze technicznym i dźwignicach5
2.Podział wózków podnośnikowych podlegających dozorowi technicznemu1
3.Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia20
4.Konserwacja  wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia16
5.Bezpieczeństwo i higiena pracy, ppoż. pierwsza pomoc3
 Razem45

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności przy konserwacji dźwignic i przygotowanie słuchacza do uzyskania uprawnień

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania kursu 7 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji dźwignic wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie – szkoła zawodowa
 • uprawnienia operatora dźwignic
 • praktyka 1-rok
 • uprawnienia elektro-energetyczne w zależności od rodzaju dźwignic

DODATKOWE INFORMACJE:

Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Ogólne wiadomości o dozorze technicznym i dźwignicach5
2.Podział wózków podnośnikowych podlegających dozorowi technicznemu1
3.Budowa dźwignic20
4.Konserwacja dźwignic16
5.Bezpieczeństwo i higiena pracy , ppoż. pierwsza pomoc3
 Razem45

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

TDT

Kursy na urządzenia transportu bliskiego podlegające pod Transportowy Dozór Techniczny:
Urządzenia montowane na pojazdach i podwoziach kolejowych w tym:
podesty,
żurawie,
wypornice sieci trakcyjnej i korektory położenia sieci trakcyjnej

Zamknij