Wózki jezdniowe podnośnikowe, unoszące i naładowne

Oferujemy profesjonalne szkolenia do obsługi lub konserwacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
prowadzone wg programów Akademii UDT. Zapewniamy przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne, niezbędne do pracy na stanowiskach dla operatorów różnego rodzaju wózków.

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych. Program szkolenia przygotowuje operatorów wózków do zdania egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją UDT.

Po zdaniu egzaminu otrzymuje się uprawnienia nadane przez UDT do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

Program opracowany przez: Akademia UDT

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Typy stosowanych wózków jezdniowych4
2.Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych8
3.Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie  oraz po zakończeniu pracy15
4.Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa6
5.Wiadomości z zakresu BHP8
6.Wiadomości o dozorze technicznym3
7.Bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych8
8.Zajęcia praktyczne15
 Razem67

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych unoszących

Program opracowany przez Akademia UDT

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Typy stosowanych wózków jezdniowych1
2.Budowa wózków jezdniowych unoszących1
3.Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy4
4.Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa1
5.Wiadomości z zakresu BHP3
6.Zajęcia praktyczne3
 Razem13

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych

Program opracowany przez Akademia UDT

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Typy stosowanych wózków jezdniowych3
2.Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych6
3.Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie  oraz po zakończeniu pracy11
4.Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa4
5.Wiadomości z zakresu BHP6
6.Wiadomości o dozorze technicznym2
7.Zajęcia praktyczne10
 Razem42

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wymiany butli gazowych w  wózkach jezdniowych podnośnikowych

Program opracowany przez Akademia UDT

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonania czynności związanych z wymianą butli2
2.Wymiana butli wykonana przez instruktora0,5
3.Próbna wymiana butli przez uczestnika szkolenia0,5
4.Samodzielna wymiana butli przez uczestnika4
5.Omówienie i ocena czynności wymiany butli wykonanej przez uczestnika .Egzamin końcowy1
 Razem8

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych naładownych

Program opracowany przez Akademia UDT

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Typy stosowanych wózków jezdniowych2
2.Budowa wózków jezdniowych naładownych4
3.Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie  oraz po zakończeniu pracy8
4.Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa3
5.Wiadomości z zakresu BHP4
6.Zajęcia praktyczne5
 Razem26

Zamknij