Bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach widłowych

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wymiany butli gazowych w  wózkach jezdniowych podnośnikowych

Program opracowany przez Akademia UDT

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonania czynności związanych z wymianą butli2
2.Wymiana butli wykonana przez instruktora0,5
3.Próbna wymiana butli przez uczestnika szkolenia0,5
4.Samodzielna wymiana butli przez uczestnika4
5.Omówienie i ocena czynności wymiany butli wykonanej przez uczestnika .Egzamin końcowy1
 Razem8

Zamknij