Pierwsza pomoc przedmedyczna

Ratownik przedmedyczny

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności ratownika przedmedycznego

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Prawo w ratownictwie. Etiologia zagrożeń funkcji życiowych1,5
2.Etyka w ratownictwie. Nagłe zatrzymanie krążenia – postępowanie 1,5
3.Pomoc przedmedyczna w najczęściej występujących stanach zagrożenia zdrowia i życia1,5
4.Pozostałe sytuacje zagrażające homeostazie  ustroju. Transport pacjenta. Zastosowanie defibrylatora zewnętrznego1,5
5.Zajęcia praktyczne2
 Razem8

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności ratownika przedmedycznego

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Prawo w ratownictwie. Etiologia zagrożeń funkcji życiowych2
2.Etyka w ratownictwie. Nagłe zatrzymanie krążenia – postępowanie 2
3.Pomoc przedmedyczna w najczęściej występujących stanach zagrożenia zdrowia i życia2
4.Pozostałe sytuacje zagrażające homeostazie  ustroju. Transport pacjenta. Zastosowanie defibrylatora zewnętrznego2
5.Zajęcia praktyczne z udziałem uczestników szkolenia inscenizacje wypadków i zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu3
6.Przedstawienie kilkudzisięciu scenariuszy wypadków i zdarzeń. Analiza i dyskusja1
 Razem12

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Cel szkolenia:

nabycie umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanemu

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.

Opatrywanie ran i pomoc doraźna w przypadkach typowych urazów i zatruć

 • krwotoki
 • zranienia
 • złamania
 • zwichnięcia
1
2.

Oparzenia

 • oparzenia kwasami
 • oparzenia ługami
 • pomoc doraźna w oparzeniach oczu związkami żrącymi
 • nietypowe oparzenia chemiczne
 • oparzenia promieniami jonizującymi
1
3.Porażenia prądem elektrycznym1
4.

Zatrucia chemiczne

 • zatrucia przez drogi oddechowe
 • zatrucia poprzez układ pokarmowy
 • zatrucia przez skórę
1
5.Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy1
 Razem

8h / 3h godziny zajęć praktycznych

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.

Prawo w ratownictwie. Etiologia zagrożeń funkcji życiowych. Etyka w ratownictwie. Nagłe zatrzymanie krążenia – postępowanie. Prezentacje

1,5
2.

Pomoc przedmedyczna w najczęstrzych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Zajęcia praktyczne: postępowanie w przypadku ataku padaczki; zabezpieczenia pacjenta w pozycji bocznej, przekładanie pacjenta nieprzytomnego(urazowego i nieurazowego) z „brzucha na plecy”

1
3.Postępowanie z pacjentem – pozycje ratownicze. Postępowanie w przypadku omdleń; pozycja czterokończynowa. Badanie pacjenta: badanie przedmiotowe i podmiotowe (wywiad SAMPLE)1
4.

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO) z zastosowaniem defiblyratora zewnętrznego (AED) – wytyczne ERC 2010. Zajęcia praktyczne

1
5.

Sprawdzenie wiadomości – test. Dyskusja podsumowująca

0,5
 Razem

5h / 3h godziny zajęć praktycznych

Obsługa defibrylatora półautomatycznego

Cel szkolenia:

nabycie umiejętności obsługi defibrylatora półautomatycznego

 PROGRAM SZKOLENIA: 
Lp.Nazwa zajęćIl. godzin
1.Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia0,2
2.

Przypomnienie postępowania reanimacyjnego i resuscytacyjnego

0,3
3.Obsługa defibrylatora półautomatycznego0,5
4.

Ćwiczenia praktyczne

0,5
 Razem

2

Zamknij