Szkolenia elektryczne i energetyczne

Oferujemy kompleksowe szkolenia dla specjalistów zajmujących się instalacją, eksploatacją i dozorem urządzeń elektrycznych oraz energetycznych. Kursy kończą się egzaminem sprawdzającym oraz wydaniem odpowiedniego świadectwa kwalifikacji uczestnika. Poniżej szczegóły dotyczące kursów.

Elektryczne

Cel szkolenia:

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją SEP lub SIMP dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, oraz wykonujących pomiary elektryczne, (np, dla osób pracujących w zawodzie elektryka)

Organizacja szkolenia:

Czas trwania: 2 dni

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Świadectwo kwalifikacyjne SEP ważne przez 5 lat.

Cel szkolenia:

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją PZITS lub SIMP dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych (np dla palaczy).

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją PZITS  lub SIMP dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (np dla instalatorów gazowych).

 

Energetyczne

Zamknij