Kursy spawania

Dlaczego warto się zapisać?

Zapewniamy kadrę szkoleniową składającą się z wysokiej klasy fachowców, a także nowoczesny sprzęt spełniający aktualne standardy. Posiadamy także niezbędny Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Dzięki temu nabędziesz niezbędną wiedzę, jak również praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci na swobodne i rzetelne wykonywanie tego dobrze płatnego zawodu.

Wybierz odpowiedni kurs i poznaj szczegóły:

Kurs Spawacza TIG

Metoda TIG 141 (Tungsten Inert Gas) – jest to spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (Ar, He, Ar + He). Umożliwia ona spawanie prawie wszystkich metali i ich stopów oraz łączenie ze sobą różnych metali i stopów. Uzyskiwany metal spoiny jest stopem roztopionej części materiału rodzimego i spoiwa (drutpręt, pałeczka) podawanego w strefę jarzenia się łuku. Częściej stosowane są stopy zbliżone składem do materiału rodzimego jednak z domieszkami, które powodują poprawę jakości połączeń spawanych w różnych jej aspektach. TIG charakteryzuje się możliwością stosowania we wszystkich pozycjach.

Informacje o kursie

Czas trwania: 111 godz. (ok. 3 tygodnie)

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Strzeszyńska 31 (wjazd od ul. Jasielskiej)

Co zyskuję?

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (aktualnie SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT SPAWALNICTWA)

Kwalifikacje

Po zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

 • książkę spawacza lub WPIS do posiadanej już książki,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza,
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • certyfikat również w języku angielskim

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkolenia zdobywasz praktyczne umiejętności spawania wybranymi metodami. Otrzymujesz także DOKUMENTY i uprawnienia, dzięki którym masz możliwość uzyskania dobrze płatnego zawodu nie tylko za granicą, ale też w Polsce.

Wymagania:

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci spełniający następujące wymagania:

 • uzyskali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zawodowej lub średniej
 • ukończyli 18 rok życia
 • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim

Ile to kosztuje?

Koszt szkolenia uzależniony jest od wybranych metod spawania.

        od   1900,00zł –  do uzgodnienia w zależności od rodzaju kursu

Wypełnij krótki formularz i zaznacz, które metody spawalnicze Cię interesują. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i przedstawi dokładną cenę szkolenia oraz odpowie na Twoje pytania…

Kurs Spawacza MAG

Spawanie MIG/MAG (ang. Metal Inert Gas / Metal ACTIVE Gas) – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG, metoda 131) lub aktywnych (MAG, metoda 135). Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem. W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów, dobierając druty elektrodowe odpowiednie dla różnych metali.

Informacje o kursie

Czas trwania: 145 godz. (ok. 4 tygodnie)

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 31 (wjazd od ul. Jasielskiej)

Co zyskuję?

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Kwalifikacje

Po zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

 • książkę spawacza lub WPIS do posiadanej już książki,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza,
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • certyfikat również w języku angielskim

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkolenia zdobywasz praktyczne umiejętności spawania wybranymi metodami. Otrzymujesz także DOKUMENTY i uprawnienia, dzięki którym masz możliwość uzyskania dobrze płatnego zawodu nie tylko za granicą, ale też w Polsce.

Wymagania:

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci spełniający następujące wymagania:

 • uzyskali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zawodowej lub średniej
 • ukończyli 18 rok życia
 • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim

Ile to kosztuje?

Koszt szkolenia uzależniony jest od wybranych metod spawania.

        od   1800,00zł –  do uzgodnienia w zależności od rodzaju kursu

 • Wypełnij krótki formularz i zaznacz, które metody spawalnicze Cię interesują. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i przedstawi dokładną cenę szkolenia oraz odpowie na Twoje pytania…

Kurs Spawacza MIG

Metoda MIG 131 (Metal Inert Gas) – jest to spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (Ar, He, Ar + He). Metoda ta jest stosowana do spawania i napawania we wszystkich pozycjach w sposób automatyczny lub półautomatyczny.

Informacje o kursie

Czas trwania: 153 godz. (ok. 4 tygodnie)

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 31 (wjazd od ul. Jasielskiej)

Co zyskuję?

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Kwalifikacje

Po zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

 • książkę spawacza lub WPIS do posiadanej już książki,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza,
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • certyfikat również w języku angielskim

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkolenia zdobywasz praktyczne umiejętności spawania wybranymi metodami. Otrzymujesz także DOKUMENTY i uprawnienia, dzięki którym masz możliwość uzyskania dobrze płatnego zawodu nie tylko za granicą, ale też w Polsce.

Wymagania:

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci spełniający następujące wymagania:

 • uzyskali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zawodowej lub średniej
 • ukończyli 18 rok życia
 • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim

Ile to kosztuje?

Koszt szkolenia uzależniony jest od wybranych metod spawania.

        od   2000,00zł –  do uzgodnienia w zależności od rodzaju kursu

Wypełnij krótki formularz i zaznacz, które metody spawalnicze Cię interesują. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i przedstawi dokładną cenę szkolenia oraz odpowie na Twoje pytania

Kurs Spawania Elektrycznego

Spawanie elektryczne z wykorzystaniem spawarki – urządzenia opierającego swą pracę na zjawisku łuku elektrycznego w temperaturach do 4000 °C, stosowane jest do spajania blach o grubości od 1 mm do 80 mm. Spawanie elektrodami otulonymi (Metoda 111) spawanie łukiem krytym.

Informacje o kursie

Czas trwania: 163 godz. (ok. 4 tygodnie)

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 31 (wjazd od ul. Jasielskiej)

Co zyskuję?

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Kwalifikacje

Po zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

 • książkę spawacza lub WPIS do posiadanej już książki,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza,
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • certyfikat również w języku angielskim

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkolenia zdobywasz praktyczne umiejętności spawania wybranymi metodami. Otrzymujesz także DOKUMENTY i uprawnienia, dzięki którym masz możliwość uzyskania dobrze płatnego zawodu nie tylko za granicą, ale też w Polsce.

Wymagania:

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci spełniający następujące wymagania:

 • uzyskali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zawodowej lub średniej
 • ukończyli 18 rok życia
 • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim

Ile to kosztuje?

Koszt szkolenia uzależniony jest od wybranych metod spawania.

        od   1800,00zł –  do uzgodnienia w zależności od rodzaju kursu

 • Wypełnij krótki formularz i zaznacz, które metody spawalnicze Cię interesują. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i przedstawi dokładną cenę szkolenia oraz odpowie na Twoje pytania…

Kurs Spawania Gazowego

Spawanie gazowe 311-G, najczęściej przy spalaniu acetylenu w temperaturach do 3100 °C, stosowane jest do spajania blach o grubości od 0,4mm do 40 mm za pomocą gorącego płomienia.

Informacje o kursie

Czas trwania: 127 godz. (ok. 3 tygodnie)

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 31 (wjazd od ul. Jasielskiej)

Co zyskuję?

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Kwalifikacje

Po zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

 • książkę spawacza lub WPIS do posiadanej już książki,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza,
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • certyfikat również w języku angielskim

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkolenia zdobywasz praktyczne umiejętności spawania wybranymi metodami. Otrzymujesz także DOKUMENTY i uprawnienia, dzięki którym masz możliwość uzyskania dobrze płatnego zawodu nie tylko za granicą, ale też w Polsce.

Wymagania:

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci spełniający następujące wymagania:

 • uzyskali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zawodowej lub średniej
 • ukończyli 18 rok życia
 • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim

Ile to kosztuje?

Koszt szkolenia uzależniony jest od wybranych metod spawania.

        od   1800,00zł –  do uzgodnienia w zależności od rodzaju kursu

Wypełnij krótki formularz i zaznacz, które metody spawalnicze Cię interesują. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i przedstawi dokładną cenę szkolenia oraz odpowie na Twoje pytania

Zamknij