Szkolenia

Centrum Kształcenia Zawodowego Compertus organizuje następujące kursy i szkolenia:

 • BHP dla wszystkich stanowisk pracy
 • uprawnienia energetyczne
 • eksploatacja, dozór
 • uprawnienia elektryczne
 • eksploatacja, dozór i pomiary
 • obsługa i konserwacja wózków jezdniowych
 • obsługa i konserwacja dźwignic:dźwigów, suwnic, żurawi
 • Obsługa i konserwacja układnic magazynowych
 • HDS i innych
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • kursy programów komputerowych np. programy magazynowe, kadrowe, excel
 • kursy sprzedażowe (np. obsługa klienta)
 • spawanie wg norm europejskich
 • kurs pilotażu ultralekkich samolotów
 • kurs Instruktor Samolotów ultralekkich (INS(A))
 • kurs loty w strefie kontrolowanej VFR
 • kurs loty nocne VFR
 • kurs holowanie szybowców i banerów reklamowych
 • kurs przeszkalanie na inny typ samolotu
 • i inne na indywidualne potrzeby kiienta
Zamknij